Aparat słuchowy to urządzenie dla osób, które mają problemy ze słuchem. Jego najważniejszym zadaniem jest wzmocnienie głośności dźwięków, co w efekcie prowadzi do zwiększenia komfortu życia osób z niedosłuchem. Wraz z rozwojem technologicznym zwiększyła się ilość rozwiązań, których celem jest poprawa słuchu. Innowacyjne aparaty słuchowe są wyposażone w nowoczesne systemy rozróżniające mowę od pozostałych dźwięków i znacząco wpływające na poprawę ich głośności.
Dlaczego nie wolno lekceważyć problemu związanego ze słuchem?
Co piąty Polak posiadający problem ze słuchem decyduje się na aparat słuchowy. Kiedy już diagnoza zostanie postawiona, to do zakupu protezy słuchu dochodzi aż po kilku latach. Zazwyczaj lekceważymy nasz problem, ponieważ osłabienie słuchu następuje w powolnym tempie, a mózg posiada zdolność do kompensowania ubytku w pewnym stopniu. Należy jednak pamiętać, że im dłużej zwlekamy z leczeniem naszego słuchu, tym trudniej jest wrócić do prawidłowego słyszenia.
Negatywne działanie pogorszenia słuchu sprawia, że impulsy akustyczne, które docierają do mózgu, są zniekształcone. Jeśli przedłużamy taką sytuację, w mózgu zacierają się ślady pamięciowe, których celem jest właściwe odczytanie tego, co słyszymy. W efekcie zapominamy brzmienie dźwięków, z których składa się codzienność, i dlatego pojawiają się u nas trudności ze zrozumieniem mowy, czyli tracimy umiejętności związane z interpretacją dźwięków.
Jak aparat słuchowy pomaga w codziennym życiu?
Jeśli w odpowiednim momencie zareagujemy i zaczniemy nosić aparat słuchowy, wady słuchu będzie można wyrównać w znacznym stopniu. Bardzo ważnym aspektem jest noszenie protezy słuchu każdego dnia, ponieważ do jej zadań należy zarówno wzmocnienie dźwięków, jak i rehabilitacja narządu słuchu, czyli pobudzenie go do pracy. Dzieje się tak, dzięki stymulacji komórek narządu słuchowego oraz zapobieganie zapomnieniu dźwięków.
Aby urządzenie mogło działać jak najlepiej, musi być idealnie dopasowane do indywidualnego typu ubytku słuchu, z uwzględnieniem oczekiwań oraz potrzeb pacjenta. Szczególnie ważne jest ustalenie sytuacji, w których niedosłuch jest najbardziej problematyczny.
Jak wygląda życie z aparatem słuchowym?
Jeśli sprzęt jest dostrojony i skonfigurowany dokładnie przez specjalistę, daje możliwość słyszenia niemal normalnego. Dźwięki słyszane w aparacie nie są zbyt intensywne – za głośne lub ostre. Dopasowuje się do każdej sytuacji akustycznej, takiej jak np. uliczny szum, koncert, kino lub przebywanie w domu. Aparat powoduje wzmocnienie i wydobycie dźwięków, których odbiór wywołuje problemy, a wszelkie zakłócenia, np. trzaski, szum, zostają wyeliminowane.
 
Gdzie znajdziemy miejsce, w którym zarówno zbadamy nasz słuch, jak i wybierzemy najwyższej jakości aparat słuchowy? Warto odwiedzić Protetyka Słuchu Honorata Sławska, z siedzibą w Żarach.

20 stycznia 2021

x

© 2019 created with Loobinoo

Rejestracja telefoniczna: +48 665 934 545

Resjestracja on line: sluch_medik@o2.pl

Protetyka Słuchu

Honorata Sławska